Vozidla/posádky

IPinspektor provozu (zpravidla zdrav. záchranář – ZZ)
LZSletecká záchranná služba (pilot, záchranář a lékař)
RZPrychlá zdravotnická pomoc (řidič+ZZ nebo 2xZZ), také může být sestra s ARIP)
RLPrychlá lékařská pomoc (řidič, ZZ a lékař, 2xZZ a lékař)
RVRendez-vous (ZZ a lékař v malém vozidle)
ZDSzdravotní dopravní služba

Ostatní

BZS Báňská záchranná služba
HBZSHlavní báňská záchranná služba

Zkratky a výrazy

AEDautomatizovaný externí defibrilátor
AIMakutní infarkt myokardu
ALSAdvanced Life Support, rozšířená resuscitace o pomůcky, přístroje a léky
amp.ampule
anti…ikaproti (antibiotika, antivirotika aj.)
BLS Basic Life Support – základní neodkladná resuscitace
CMPcévní mozková příhoda
CŽKcentrální žilní katétr
DCdýchací cesty
DLSDispatch Life Support, řízení laické resuscitace – u nás TANR
DKdolní končetina
EPIepiepsie
fr.fraktura – zlomenina
HPOhromadné postižení osob
IMinfarkt myokardu
i.m.intramuskulární – do svalu
i.o.intraosseální – nitrokostní
i.v.intravenózní – do žíly
inj.injekce, injekční
intoxikaceotrava
Kjkoronární jednotka (specializovaná jednotka na léčbu onemocnění srdce)
komoceotřes mozku
KPRkardiopulmonální resuscitace
KPCRkardiopulmocerebrální resuscitace (novější výraz pro KPR)
mg.miligram (dávkování léků)
ml.mililitr (dávkování léků)
nauseapocit nevolnosti
negativní reversprohlášení osoby, že nesouhlasí s ošetřením/navrhnutým postupem
O2kyslík
p.o.perorální (podání ústy)
LDKlevá dolní končetina
RRRingerův roztok (roztok vody a soli v infusi)
LHKlevá horní končetina
STARTlaický systém třízení pacientů v rámci HPO
s.c.subcutární – podkožní podání léků
sat. O2saturace kyslíkem (okysličení hemoglobinu v krvi)
scoopspeciální pomůcka – rám určený pro šetrnou manipulaci s pacientem v terénu
sedativaskupina léčiv na zklidnění
symptompříznak, projev
tbl.tableta
TIAtranzitorní ischemická ataka (přechodná porucha prokrvení mozku)
TKkrevní tlak (dvě čísla první číslo je větší, druhé menší – 120/80)
TK diast.tlak krve v diastole (okamžik uvolnění srdce – číslo za lomítkem)
TK syst.tlak krve v systole (okamžik stahu srdce – číslo před lomítkem)
trauma úraz
ug.mikrogram (dávkování léků)
VNNvysoce nakažlivá nemoc
vertigopocit motání hlavy
PHKpravá horní končetina
PDKpravá dolní končetina
UPVumělá plicní ventilace
NZOnáhlá zástava oběhu
TANRtelefonicky asistovaná neodkladná resuscitace
TAPPtelefonicky asistovaná první pomoc
UP či EMERYurgentní příjem
Chir. amb. (CHIR)chirurgická ambulance
Int. amb. (INT)interní ambulance
Neur. amb. (NER)neurologická ambulance
Susp.suspektní – podezření
Kontuzepohmožděnina
Ebrietaopilost
C páteřkrční páteř
L páteřbederní část páteře (posledních pět – šest obratlů)
Th-páteřhrudní část páteře (prostředních dvanáct párů žeber)
PNPpřednemocniční neodkladná péče
PPNPpřeprava pacientů neodkladné péče

Zkratky zdravotnických zařízení v Praze

ÚVNÚstřední vojenská nemocnice
FNMFakultní nemocnice v Motole
FNKVFakultní nemocnice Královské vinohrady
NNBNemocnice Na Bulovce
NNFNemocnice Na Františku
NNHNemocnice Na Homolce
NMSKBNemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského (Pod Petřínem)
PNBPsychiatrická nemocnice Bohnice
TNThomayerova nemocnice
VFNVšeobecná fakultní nemocnice