AKBakumulátorová baterie
BČSbenzínová čerpací stanice
ČÚZKČeský úřad zeměměřičský a katastrální
DNdopravní nehoda
DZOZdílčí zpráva o zásahu
DTdýchací technika
EPSelektronická požární signalizace
generální ředitelství
Hheliport/hydrant
HBZShlavní báňská záchranná služba
HUPhlavní uzávěr plynu
HUVhlavní uzávěr vody
HVZhydraulické vyprošťovací zařízení
HZSHasičský záchranný sbor
HZSpHasičský záchranný sbor podniku
HZS SŽHasičský záchranný sbor Správy železnic
CHSchemická služba
CHScentrální hasičská stanice
CHLchemická laboratoř
IDPizolační dýchací přístroj
IZSintegrovaný záchranný systém
JEjaderná elektrárna
JPOjednotka požární ochrany
JSDHOJednotka sboru dobrovolných hasičů obce
JSDHpJednotka sboru dobrovolných hasičů podniku
(K)OPIS(Krajské) operační a informační středisko
LS PČRLetecká služba Policie České republiky
MPKmotorová pila kotoučová (rozbrušovací)
MPŘmotorová pila řetězová
MUmimořádná událost
MVMinisterstvo vnitra
MZPmotorová záchranářská pila
NLnebezpečná látky/y
LZSLetecká záchranná služba
Ppožár
POpožární ochrana
POApožár osobního automobilu
PNApožár nákladního vozidla
PRDpožár rodinného domu
PČRPolicie České republiky
PPPpožární poplachový plán
PPplošné pokrytí
PHMpohonné hmoty a maziva
PKprovozní kapaliny
PPOprotipožární opatření
PHPpřenosný hasicí přístroj
PIPpostraumatická intervenční péče
PSpožární stanice – od dubna 2023 změněno na HS
PKprovozní kapaliny/kapaliny
HShasičská stanice
RDrodinný dům
RHPruční hasicí přístroj
RTPrychlá technická pomoc (dnes neexistuje)
ŘDřídicí důstojník
OOochrana obyvatelstva
SaPsíly a prostředky
SDHSbor dobrovolných hasičů
SDHpSbor dobrovolných hasičů podniku
SÚJBStátní ústav pro jadernou bezpečnost
SÚJCHBOStátní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany
SVOsloup veřejného osvětlení
SVVOSystém včasného varování obyvatelstva
TCTVTelefonní centrum tísňového volání
TPtechnická pomoc
ÚJVÚstav jaderného výzkumu
ÚOÚzemní odbor
VZSVodní záchranná služba
USARUrban Search and Rescue – specializovaná činnost hasičů
VDvelitel družstva/velící důstojník
velitel čety
VHJvojenská hasičská jednotka
VTPvysokotlaký proud
VRZvýstražné zvukové a rozhlasové zařízení
VRVNvariabilní ruční vyprošťovací nástroj
ZHPzóna havarijního plánování
ZOČzpráva o činnosti (jednotky hasičů)
ZZSZdravotnická záchranná služba
ZPAzásahový požární automobil
NCnámětové cvičení
TCtaktické cvičení
PCprověřovací cvičení
TUPOTechnický ústav požární ochrany
ŠVZŠkolní a výcvikové zařízení
ZÚ HZS ČRZáchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky
ZLPzáchranné a likvidační práce
ZOZzpráva o zásahu