AČRArmáda České republiky
AKTantikonfliktní tým
APKasistent prevence kriminality (Městské policie)
AVvyprošťovací automobil (AČR)
BISBezpečnostní informační služba
BRKbezpečnostní rada kraje
CScelní správa
DBAdopravně bezpečnostní akce
DIdopravní inspektorát PČR (dopravní policisté)
DOdálniční oddělení
DPdonucovací prostředky
DSdozorčí služba (na služebně PČR)
ETŘevidence trestního řízení
GIBSGenerální inspekce bezpečnostních sborů
Generální štáb (AČR)
JSJustiční stráž
HHSHudba hradní stráže a Policie České republiky
INTERPOLInternational Criminal Police Organization
HPKhavarijní plán kraje (u všech složek IZS)
IBCIntegrované bezpečnostní centrum (Ostrava – operátoři tísňových linek na jednom místě)
IOSintegrované operační středisko
KOkontrola osob(y)
KPJkrajská pořádková jednotka
KPKkrizový plán kraje
KŘPKrajské ředitelství policie (jednotlivé kraje – PLK, JČK, JMK apod.)
KUPKriminalistický ústav Praha
LS PČRLetecká služba Policie České republiky (Praha, Brno a Ostrava)
LZZlokalizační záznamové zařízení (u vozidel PČR)
MDCmultifunkční dohledové centrum
MKDSměstský kamerový dohledový systém
MKSměstský kamerový systém
MOPMístní oddělení policie – obdoba obvodního oddělení policie – využíváno v Praze
MP, MĚPměstská policie
MUmimořádná událost
MVMinisterstvo vnitra
NPCNárodní protidrogová centrála
OAOddělení analytiky/osobní automobil
OESOperativní eskortní skupina (VS ČR)
OCPObor cizinecké policie
ODNOddělení dopravních nehod
ODVOddělení doprovodu vlaků
OHKOddělení hospodářské kriminalisty (SKPV)
OHSOddělení hlídkové služby
OKTE Odbor kriminalistické techniky a expertízy
OKTOddělení kriminalistické techniky
OMPSOdbor mezinárodní policejní spolupráce (na policejním prezídiu)
OOKOdbor obecné kriminality
OOPobvodní oddělení policie
OPobecní policie/občanské průkazy
OPAOddělení pobytových agend
OPKPEOddělení pobytových kontrol, pátrání a eskort (v rámci cizinecké policie)
ODOddělení dokumentace (v rámci OCP)
OPLomamné a psychotropní látky (alkohol, drogy)
OPŽPOdbor pořádkové a železniční policie
Obvodní ředitelství (Praha)
OŘDOddělení řízení dopravy (Praha
OSDPOdbor služby dopravní policie
OSKOdbor služební kynologie
OSHOdbor služební hipologie
OSPČVOdbor speciálních potápěčských činností a výcviku (Brno)
OSPPOdbor služby pořádkové policie
OTPOddělení tisku a prevence
OVKOddělení vnitřní kontroly
OŽPOddělení železniční policie – OHN – Oddělení hlavní nádraží (Ostrava)
OZVobecně závazná vyhláška
PAZS (PZS)Protialkoholní záchytná stanice
PCOpult centralizované ochrany
PČRPolicie České republiky
PEOPohotovostní eskortní oddělení
PJpořádková jednotka
PMJPohotovostní motorizovaná jednotka (Praha)
PPpolicejní prezídium
PRKPovodňový plán kraje
PS PČR/PYROPyrotechnická služba Policie České republiky
ŘSCPŘeditelství Služby cizinecké policie
RZregistrační značka
SDNskupina dopravních nehod
SKPVSlužba kriminální policie a vyšetřování
SOGÚtvar speciálních operací (Vojenská policie – AČR)
SPJSpeciální pořádková jednotka (Praha, Plzeň, Brno, Ústí nad Labem, Ostrava)
STJSpeciální taktická jednotka (cizinecká policie, Praha)
SCPSlužba cizinecké policie
SDPSlužba dopravní policie
SPPSlužba pořádkové policie
TCtaktické cvičení
trestný čin
TCTVtelefonní centrum tísňového volání
TMtiskový/á mluvčí
TStopografická služba (AČR)
ÚDVÚřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu
ÚOÚzemní odbor (okresní ředitelství)
ÚOKFKÚtvar odhalování korupce a finanční kriminality
ÚOOZÚtvar pro odhalování organizovaného zločinu (dnes NCOZ – národní centrála proti organizovanému zločinu)
ÚOPÚtvar pro ochranu prezidenta
ÚOÚČÚtvar pro ochranu ústavních činitelů
ÚPVSPÚtvar policejního vzdělávání a služební přípravy
URNAÚtvar rychlého nasazení
Ú SKPVÚřad služby kriminální policie a vyšetřování (policejní prezídium)
ÚZúřední záznam
ÚZČÚtvar zvláštních činností
VAVojenská akademie (AČR, v Brně, ve Vyškově a Hranicích)
VSČRVězeňská služba České republiky
VDvelící důstojník
ZJzásahová jednotka
ZHPZóna havarijního plánování
ZOPZákladní odborná příprava