Policistky a policisté zařazení k výkonu služby u oddělení hlídkové služby patří mezi ty sloužící příslušnice a příslušníky, kteří se dostávají k největšímu počtu události. Jejich práce je velmi různorodá a spočívá hlavně v tom – respektive původní myšlenka byla taková – že tyto hlídky budou pořád „venku“ a budou připraveny reagovat na akutní oznámení na linku 158.

„OHSky“ se nachází v některých krajských městech a na některých územních odborech. V rámci Krajského ředitelství Hlavního města Prahy funguje Oddělení hlídkové služby na každém ze čtyř Obvodních ředitelství.

A proč bylo zmíněno, že OHS funguje jen v některých krajských městech? Například v Hradci Králové, Jihlavě a ve Zlíně činnost OHS vykonávají buďto hlídky z obvodních oddělení nebo hlídky z PEO (pohotovostní eskortní oddělení).

Řeší téměř vše

Běžný den policistky a policisty sloužícího u OHS začíná nástupem do služby – ustrojením do služebního stejnokroje, oblečením do taktické vesty s balistickými pláty, převzetí služebních zbraní, donesení policejní i vlastní výbavy do služebního vozidla (někteří příslušníci mají například lepší lékárničku apod.). Po těchto, a dalších úkonech, dochází k instruktáži – policistky a policisté se dozví, který „rajón“ dnes budou zajišťovat, na co je třeba dbát pozornosti, kdo je v pátrání a podobně.

Po těchto úkonech (nebylo zmíněno vše) se vydávají hlídky do již zmíněné oblasti, kde se mají během dne pohybovat. Krom toho, že jsou připraveny reagovat na relace operačního důstojníka, „hledají si vlastní práci“. Výhodou těchto příslušníků je výborná místní znalost. Ví, kdo má zákazy řízení, kdo jezdí často pod vlivem OPL a také například to, kde se mohou nacházet „závadové“ a „zájmové“ osoby.

Vozový park OHS je velmi různorodý. Mají obyčejné hlídkové vozy, ale také vozy s rámem pro PIT manévr nebo terénní vozidla. Hlídku OHS ale můžete potkat i v dodávce.

Hlídky OHS ale také řeší problémy v oblasti dopravy. Leč vás nezastaví za jízdu vysokou rychlostí (respektive nemají radar na měření rychlosti), pokud před nimi projedete „na červenou“, pravděpodobně, pokud neprovádí jiný úkon (eskorta bez VRZ apod.), vás zastaví a „odmění“ za spáchání vážného dopravního přestupku. Ve výbavě těchto hlídek jsou ale také přístroje na měření alkoholu v dechu a na zjištění přítomnosti OPL ze slin. Svým „známým“ tak pravidelně „líznout“ dají, jiným mohou (a nemusí) dát „jen dýchnout“.

Poskytnou první pomoc, zlikvidují ale i aktivního střelce

Jak již bylo zmíněno, myšlenka hlídek z OHS je taková, že se mají pohybovat stále v ulicích. Pokud nepíší na OOP nebo na „baráku“ úřední záznamy (kterých je dost), opravdu v ulicích jsou. Ve výbavě vozidel některých hlídek OHS jsou v dnešní době i přístroje AED, takže velmi často vyjíždí tyto hlídky na součinnost se ZZS při nahlášení osoby s náhlou zástavou oběhu.

Policistky a policisté pravidelně prochází kurzy první pomoci a některé ženy a muži zákona jsou navíc členy JSDH a ČČK. Jiní jsou First Resnpondery, takže první pomoc zvládají ještě lépe, jak jejich ostatní kolegyně a kolegové. Na druhou stranu ale každá policistka a každý policista přísahal mimo jiné i na to, že nasadí svůj vlastní život pro život druhého. A právě hlídky OHS zpravidla patří mezi tzv. „prvosledové hlídky“. Ve výbavě mají krom krátkých střelných zbraní i dlouhé střelné zbraně, balistické štíty, balistickou helmu a podobně. Právě tyto hlídky tak vyrazí na oznámení, kdy se má na ulici, v budově nebo někde jinde nacházet osoba se střelnou zbraní.

A pokud bude situace natolik vyhrocená, že bude potřeba použití služební zbraň, jsou členové těchto hlídek schopni bez váhání zbraň použít. Naštěstí se ale ke střelbě přistupuje až v té nejhorší možné situaci. Jsou i další donucovací prostředky, které lze použít – paralyzér, slzotvorný prostředek a jiné. A ona již jen ta situace, kdy proti vám půjdou dva nebo tři příslušníci (hlídky jsou tvořeny dvěma až třemi policisty) s dlouhými střelnými zbraněmi, některé osoby se zbraní v ruce (nepředstavujte si jen střelnou zbraň) odradí od kladení odporu.

„Hlídkaře“ z OHS můžete poznat dle nášivky na rameni nebo také dle loga/pruhu na majácích služebního vozidla.

Inu nejen taková je služba policistek a policistů sloužících u PČR zařazených do služby u oddělení hlídkové služby. Leč se na OHS a OOP zpravidla začíná po základní odborné přípravě, jsou ženy a muži sloužící na OHS již dlouhá léta. A proč nikam dál nechtějí? Protože je kontakt s veřejností baví!

Mohlo by se vám také líbit...