Proč.. ?

Proč odsouzené osoby mohou podmínečně opustit vězení?

Senzace chtiví novináři se od konce druhého květnového týdne věnují podmínečnému propuštění dvou žhářů z Vítkova. Televizní stanice a internetová média přináší nejrůznější rozhovory, vysílají živá vysílání z prostru před věznicí Mírov, ale málo se již vysvětlilo to, proč vlastně odsouzené osoby (i za zvlášť závažné zločiny) mohou předčasně ukončit výkon trestu.

Důležité je zmínit, že tento článek nemá za cíl někoho se veřejně zastávat, ale laické veřejnosti vysvětlit, proč mohou některé osoby podmínečně opustit vězení. Proč se tomu tak děje, po jak dlouhé době tomu tak může být a co taková osoba musí splnit. Článek však nepsal právník! V rámci čerpání informací byly použity některé webové stránky.

Český právní systém zná dva druhy podmínečného propuštění. Jde o prosté podmínečné propuštění a o podmínečné propuštění s dohledem (dohled pracovníka Probační a mediační služby, případně dohled soudu). Odsouzené osoby za přečin (činy, u kterých zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby pěti let) mohou o podmínečné propuštění požádat po uplynutí poloviny trestu, výjimečně lze požádat i po uplynutí kratší doby, to však musí odsouhlasit ředitel věznice. U závažných zločinů mohou odsouzené osoby požádat o podmínečné propuštění po vykonání dvou třetin trestu.

V rámci odsouzení za některé lehké delikty může být požádáno o podmínečné propuštění již po uplynutí jedné třetiny trestu odnětí svobody. O podmínečné propuštění mohou požádat i na doživotí odsouzení lidé, avšak nejméně po uplynutí dvaceti let odnětí svobody, u tzv. „zpřísněného“ doživotí se nepočítá výkon trestu ve věznici se zvýšenou ostrahou, osoba tak může požádat o podmínečné propuštění po třiceti letech ve vězení.

Zkušební doba následovaná osvědčením

O tom, zda soud propustí osobu z výkonu trestu, která o podmíněné propuštění požádá, rozhoduje okresní soud v okrese, kde se nachází věznice, v níž odsouzená osoba vykonává svůj trest. Soud při rozhodování bere v potaz správnost žádosti, splnění časových kritérii, vyžaduje si posudky znalců, posudky z věznice a rozhoduje až na základě toho, jak se vyjádří znalci a zaměstnanci věznice.

Podmíněně propuštěným z výkonu trestu se stanový zkušební doma, kdy u přečinů jde nejvíce o tři roky, u zločinů pak nejvýše sedmi let. Po uplynutí této doby, při které mohou být stanoveny zákonem dané podmínky, rozhoduje soud o osvědčení podmínečně propuštěné osoby. O osvědčení soud rozhodně na základě toho, zda podmínky stanovené soudem podmínečně propuštěná osoba splnila.

Pakliže by podmínečně propuštěná osoba spáchala ve zkušební době jakýkoli protiprávní čin (v rovině trestněprávní), vrací se opět do výkonu trestu. Vykoná zbytek svého trestu a navíc stráví ve výkonu trestu odnětí svobody další období, které určí soud za spáchání daného přečinu či zločinu.

Poznámka autora: Nezapomínejme prosím na to, že zákon musí platit i ve chvíli, kdy je některá osoba odsouzena i za ten nejhorší trestný čin. Veřejnosti se fakt podmínečného propouštění nemusí líbit, avšak o propuštění se rozhoduje soud na základě výše zmíněných faktů.

Mohlo by se vám také líbit...