Aktuálně Ze života složek IZS

Na Valašsku jezdí sanitka vybavená jako iktová jednotka

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje má možnost zapojit se do unikátní klinické studie. Mobilní iktová jednotka zapůjčená ze Saarské univerzity v Homburgu a má za cíl dosáhnout časového benefitu při iktu.

V sanitce vyjíždí speciálně vyčleněný a proškolený tým. Celé zapojení do projektu se mohlo odehrát díky podpoře Zlínského kraje a Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. „Jde o mimořádný projekt, který zachraňuje lidské život.  Jsem velmi rád, že náš kraj je prvním v zemi, kde je mobilní iktová jednotka v provozu. Díky snaze a úsilí celého týmu jsme v Česku v tomto směru průkopníky. Děkuji našim lidem ze záchranné služby, nemocnicím, zástupcům Valašského Meziříčí a speciálně Radimu Líčeníkovi, který má na projektu mimořádnou zásluhu,“ řekl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

V sanitním vozidle je počítačová tomografie (CT) a je vysílána zdravotnickým operačním střediskem nejen k cévním mozkovým příhodám, ale také k pacientům s epileptickým záchvatem, náhle vzniklou akutní bolestí hlavy, akutním motáním hlavy a také poruchou vědomí bez úrazového charakteru.

I když v České republice takto vybavená sanitka jezdí poprvé, ve světě až tak ojedinělá není. Poprvé začala jezdit před 15 lety v německém Homburgu, v tuto chvíli je nasazena do terénu například v Oslu, Paříži, Berlíně, Texasu, Melbourne,“ řekl doktor Radim Líčeník, iniciátor projektu v ČR a člen týmu české mobilní iktové jednotky.

Nasazena v rozlehlé, horské a řídce obydlení oblasti

Zatímco v ostatních státech jezdí pravidelně v hustě obydlených koutech světa, v České republice je nasazení sanitního vozidla mimořádný i tím, že je poprvé nasazena v řídce obydlené, rozlehlé a horské oblasti. Zajímavé na Zlínském kraji je i to, že iktové centra nejsou ve Zlínském kraji k lehkému dosažení. Iktová centra jsou v nemocnicích ve Zlíně a v Uherskohradišťské nemocnici.

Pacienti po iktu jsou voženi z této oblasti v případě nemožnosti pomoci ve Zlíně do Olomouce či Ostravy. Pacientům po cévní mozkové příhodě je možné podat patřičnou péči nyní již v sanitním vozidle, ta spočívá mimo jiné v podání intravenózní trombolýze.

U pacienta s CMP je to závod s časem. V sázce je mozek nemocného, a čím déle musí pacient s mrtvicí čekat na pomoc, tím závažnější mohou následky být. Mrtvice je druhou nejčastější příčinou úmrtí a třetí nejčastější příčinou invalidity na světě,“ upozornil náměstek léčebné péče ZZS Zlínského kraje Dorián Pfeifer.

Základní krevní testy v sanitce? Bez problému

V této mobilní iktové jednotce se kromě „CéTéčka“ nachází přístroj na základní laboratorní vyšetření – CRP, krevní obraz, koagulace. Jde také provést ultrazvukové vyšetření mozkových tepen, ale také díky toxikologickému panelu zjistit i přítomnost návykových látek.

 „Konkrétně jsme museli zabezpečit například proškolení všech členů posádky, zajistit povolení, certifikaci, STK, českou státní poznávací značku či složit kauci. Kromě zajištění těchto nejrůznějších povolení a technických věcí bylo nutné zajistit provoz také personálně, a to sedm dní v týdnu 24 hodin denně,“ vyjmenoval ředitel ZZS Zlínského kraje Josef Valenta.

V sanitce je vždy řidič, záchranář, radiologický asistent a atestovaný neurolog s praxí v intenzivní péči. Ve dvanáctihodinových směnách se bude střídat osm radiologických asistentů z různých koutů Moravy, dále 30 řidičů a 20 záchranářů z oblasti Valašské Meziříčí, a lékaři z různých nemocnic. Tato sanitka jezdí nad rámec běžného nasazení,“ upřesnil vedoucí lékař valašskomeziříčské oblasti ZZS Zlínského kraje Pavel Janík.

Klasickou posádku RZP doplní mobilní iktová jednotka

Pakliže přijde na tísňovou linku 155 hovor, ze kterého vyplývá podezření na CMP, případně výše zmíněné zdravotní stavy, vyráží na místo události posádka RZP. Současně z výjezdové základny ve „ValMezu“ vyrazí mobilní iktová jednotka. Ta buďto dojede až k pacientovi, nebo se s druhou posádkou potká po cestě.

Na místě předem vytipovaném dojde k předání pacienta do mobilní iktové jednotky. Tam projde pacient vyšetřením. Snímky z CT se poté odesílají na radiologické pracoviště Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně, jehož radiologové je vyhodnocují a konzultují s posádkou v terénu. V případě, že je pacient indikován k podání trombolýzy, je tato podána přímo v terénu a pacient je následně odvezen právě do iktového centra zlínské nemocnice.

Takováto mobilní iktová jednotka bude na Valašku jezdit až do třetího dne v měsíci prosinci. Následně bude probíhat vyhodnocení jejího provozu. Samotná ZZS Zlínského kraje pak patří ke světové špičce v péči o pacienty po cévní mozkové příhodě. Letos podruhé v řadě získala od iniciativy Angeles, která se celosvětově zabývá systémem zlepšení péče o pacienty postiženými mrtvicí, nejvyšší, tedy diamantové ocenění.

AKTUALIZACE:

Speciální sanitka má za sebou již mnoho ostrých zásahů a také mnoho spokojených pacientů.  „Že u nás na Valašsku jezdí tato speciální sanitka, jsem věděla. Že ji budu ale zrovna já potřebovat, to mě teda vůbec nenapadlo. V nejkratší možné době přijela báječně sehraná parta záchranářů, která mě zaléčila tak, že dnes chodím, plynně mluvím a cítím se tak, jako by se ani nic nestalo. Za mě jde o neskutečnou úsporu času pro mrtvicí postiženého pacienta. Netroufám si odhadnout, v jakém stavu bych byla, kdybych na iktovou sanitku nenarazila. Mohla jsem být ochrnutá, mohla jsem mít poruchu řeči … těžko říct. Jasné ale je, že událost se stala minulý týden v úterý a v neděli mě propustili z Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně domů. Žádné následky na sobě nepociťuji.  Cítím neuvěřitelný vděk,“ uvedla jedna z pacientek v rámci dalšího příspěvku k tomuto provozu sanitky.

Text: autor a ZZS Zlínského kraje

Foto: ZZS Zlínského kraje

Mohlo by se vám také líbit...