O složkách IZS Technika

VIDEO: O hasičských potápěčích

V předchozím článku jsme si ukázali alespoň částečně práci policejních potápěčů. Již v totnto článku jsme si vysvětlili hlavní rozdíl mezi policejními a hasičskými potápěči. Potápěči od hasičů provádí záchranu osob do hodiny od nahlášení pohřešování. Následně pátrání přechází pod potápěče Policie České republiky.  

Dle veřejně dostupných informací z Hasičského záchranného sboru České republiky vůbec první potápěči u hasičů působili v roce 1975 u tehdejšího požárního útvaru v Českých Budějovicích. Po roce 1994 se začala činnost potápěčských skupin systematicky rozvíjet.

Hasič – potápěč provádí již zmíněnou záchranu osob, vyzvedávání objemných předmětů z vody (vozidla), provádí potápění v kontaminovaných vodách, ale také provádí různé řezání, pálení, montáže a vyprošťování – jde o tzv. manipulační práce.

V současné době hasiči – potápěči působí v rámci:

  • HZS Jihočeského kraje – dislokace CHS České Budějovice (a další CHS a HS) – slouží i pro HZS Kraje Vysočina.
  • HZS Hlavního města Prahy – dislokace HS 11 – Modřany – působí pro HZS Středočeského, Ústeckého, Karlovarského a Plzeňského kraje.
  • HZS Pardubického, Královehradeckého a Olomouckého kraje – dislokace CHS Pardubice, Hradec Králové a Olomouc – střídají se dle směn – působí i pro HZS Libereckého kraje, Jihomoravského, Zlínského a Moravskoslezského kraje.
  • Záchranný útvar HZS ČR – dislokace Hlučín – zabezpečují mimo jiné kurzy pro potápěče a také spolupracovali při misích potápěčů od PČR v Bosně a Hercegovině.

Právě u ZÚ HZS ČR, hasičské stanici Praha Modřany a centrální hasičské stanici České Budějovice nachází i barokomora – ta slouží jako okamžitá hyperbarická léčba.

Potápěčské vozidlo Tatra 815 6×6 ZÚ HZS ČR

Potápěči ZÚ HZS ČR jsou určení pro práci v jeskyních, pod ledem, lomech – potápěči provádí vyhledávání, řezání, vyprošťování, vyzvedávání předmět a jiné. Pracují i v kontaminované vodě a k dispozici mají i Hycon – hydraulický agregát s diamantovým řezacím kotoučem a sbíjecím kladivem (do hl. 7m), zvedací vaky a úvazky.

V krajích, kde nepůsobí hasiči – potápěči, a jde o potřebu záchrany života osob, jsou uzavřené dohody s potápěči z řad Policie České republiky, Armády České republiky, Vodní záchranné služby ČČK a sportovních klubů potápění. Další práce však vykonávají již zmínění potápěči od HZS ČR. Potápěči HZS ČR prochází pravidelně školeními a výcviky, kdy si hasiči – potápěči mohou postupně zvyšovat kvalifikaci až do instruktora potápění u HZS ČR.

Foto: ZÚ HZS ČR, HZS PAK a autor

Mohlo by se vám také líbit...