Proč.. ?

Proč stojí policisté, a nejen oni, tam, kde jiní stát nemohou?

Policie České republiky a obecní policie jsou velmi často častovány nejrůznějšími sprostými slovy mimo jiné i proto, že stojí v místech, kde jiní stát nemohou a dostávají za to pokutu. Ono to není ale tak, jak tito „sociální hrdinové“ prezentují, je to jinak!

Na složky integrovaného záchranného systému, zejména pak Policii České republiky, se stahuje hned několik výjimek z platné právní legislativy České republiky. V rámci Zákona č. 361/2000 Sb. (Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů) je jasně uvedeno v paragrafu 27/6 následující:

„Zákaz zastavení a stání podle odstavce 1 neplatí pro řidiče vozidel bezpečnostních sborů, ozbrojených sil a vojenského zpravodajství při plnění služebních povinností, řidiče vozidla obecní policie při výkonu její působnosti a řidiče vozidel jednotek požární ochrany, zdravotnické záchranné služby a Horské služby při řešení mimořádných událostí. Řidič tohoto vozidla je při zastavení a stání povinen učinit opatření nezbytná k tomu, aby neohrozil bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo aby takové ohrožení co nejvíce zmírnil,“ uvádí zákon.

V překladu do našeho jazyka to tedy znamená následující. Složky IZS, a nemusí mít zapnutý VRZ, pakliže neohrožuje bezpečnost a plynulost provozu na pozemní komunikaci, mohou stát i na místech, kde ostatní řidiči stát nemohou. To tedy znamená následující. Pokud se policistka či policista rozhodně využít této výjimky při plnění služebních povinností, je to zcela v pořádku.

V dnešní době mají vozidla Policie České republiky, a nejen té, mají záznamová zařízení. Jednak jsou ve vozidlech GPS moduly, druhak jsou vozidla policie vybaveny kamerami, které si vedoucí (a nejen oni) mohou stáhnout a použít i ke kontrole svých podřízených.

Mohlo by se vám také líbit...